Vzdelávanie v profesijnom rozvoji

Kvalitné portfólio pre Vašu profesiu a atestáciu

Úvod

Vážení pedagógovia a odborní zamestnanci, milí naši priatelia...

...roky ste súčasťou našich životov, a to nielen pracovných, ale aj tých súkromných. Spolupráca nám priniesla vzácne priateľstvá, vďaka ktorým sme kontakt s Vašou obcou a dianím v nej neprerušili ani v období, kedy naše pracovné aktivity smerovali do iných oblastí.
Jar 2020 priniesla mnoho zmien a výziev. Zvládnuť home office a online vyučovanie nebolo pre všetkých úplne jednoduché. My sme považovali za samozrejmosť pomôcť tým, ktorí sa na nás s prosbou o pomoc obrátili.
A vtedy sa zrodila myšlienka nadviazať na skúsenosti s poskytovaním vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov...